HÌNH THỨC THANH TOÁN

Mọi giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua hình thức sau: 

– Thanh toán trực tiếp tại địa chỉ Khách hàng hoặc Công ty Huê Lợi

– Tài khoản ngân hàng.

TK: 0711000233829 Vietcombank Hà Nội – chi nhánh Thanh Xuân – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 020074303480 Sacombank Hà Nội – chi nhánh Kim Liên – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 1303206366421 Agribank Hà Nội – chi nhánh Hà Thành – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 108003612192 Viettinbank Hà Nội – chi nhánh Đống Đa – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 12810000384865 BIDV Hà Nội – chi nhánh Chương Dương – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 19026815778022 Techcombank Hà Nội – chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi