Nguyễn Thu Hằng

Tôi rất hài lòng vs sản phẩm của thiết bị y tế nhập khẩu , dùng 2 năm rồi vẫn ok và đã giới thiệu khá nhiều bạn bè tới mua sản phẩm của công ty rồi và họ cũng rất hài lòng.